Het bestuur

Marlies Mulder NVBEO

Marlies Mulder, voorzitter

Passende huisvesting voor bedrijven is een voorwaarde voor een levendige, innovatieve economie. De steeds intensievere samenwerking tussen ondernemers, de overheid en het onderwijs, maakt duidelijk dat gezond bedrijfsleven een gezond ondernemersklimaat nodig heeft. Goed opgeleid en voldoende personeel, een faciliterende overheid die bedrijven stimuleert en ter zijde staat met hun beleid en goede ondernemers die trots zijn op de kwaliteit die ze leveren.

Als geograaf en directeur van DZP, een organisatie die op het snijvlak werkt tussen overheid en ondernemers, juich ik de transitie van de NVBEO toe; naast de aandacht voor bedrijvencentra, wordt er ook ruimschoots aandacht gegeven aan de clusters van bedrijvigheid en de (lokale) economische ontwikkeling, waarbij begrippen als duurzaamheid, zelfvoorzienend en cradl to cradl de uitgangspunten zijn.

Een absolute voorwaarde om economische waarde toe te kunnen voegen aan onze huidige samenleving.

 

Casper de Vos Klootwijk

Casper de Vos Klootwijk, bestuurslid

Ik ben ruim 25 jaar actief in  de branche van Bedrijvencentra / Business Centers. In eerste instantie in opdracht van een grote Britse keten en in 1989 heb ik mijn eerste Business Center in Rotterdam geopend, later in diverse andere steden in het land. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting in 2004 van Facility Point Group met diverse vestigingen in de Randstad waarvan ik tot op heden Algemeen Directeur ben.

In de periode van 2010 - 2013 was ik als medeoprichter betrokken bij The Office Operators en sinds 2012 ben ik partner in VAET (Vastgoed Advies Exploitatie & Transformatie). VAET houdt zich hoofdzakelijk bezig met conceptontwikkeling en transformatie van leegstaand bedrijfsonroerend goed.

Sinds 1995 ben ik lid van de NVBEO en ben in 2002 toegetreden als bestuurlid van de NVBEO. Mijn doel is vanuit deze rol onder andere meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende exploitanten van Bedrijvencentra / Business Centers te realiseren, coördineren en kennis te delen.

Luc van der Steen

Luc van der Steen, bestuurslid

Vanuit diverse functies heb ik mij bezig gehouden met het begeleiden en coachen van (startende) ondernemers. Als bedrijfsadviseur bij een accountantskantoor kwam ik 12 jaar geleden in contact met het fenomeen ‘bedrijvencentra’. In die tijd heb ik mij veelvuldig bezig gehouden met uiteenlopende vraagstukken; van huisvesting tot duurzaamheid en conceptontwikkeling.

Dit heeft er toe geleid dat ik Prolocaties heb opgericht; een bedrijf dat zich bezighield met de in- en doorstroom van startende ondernemers binnen commercieel vastgoed. Sinds 3 jaar ben ik operationeel directeur van FacilityPoint en inmiddels is deze organisatie weer een fase verder in zijn transformatie naar een eigentijdse servicegerichte organisatie binnen de zakelijke dienstverlening.