Het doel van de NVBEO

Op te treden als belangenbehartiger van eigenaren en beheerders van Bedrijvencentra en Business Centers

Door te fungeren als spreekbuis voor ontwikkelaars, beheerders en andere partijen op het gebied van Bedrijvencentra en Business Centers;

Door te reageren op beleidsbeslissingen van overheden (rijk, provincie, gemeente) die van invloed zijn op het goed functioneren van Bedrijvencentra en Business Centers (ruimtelijke ordening, fiscale wetgeving e.a.);

Door bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Bedrijvencentra en Business Centers onder de leden (nieuwe formules, betere ICT apparatuur, juridische ontwikkelingen omtrent huur e.a.)

Door het concept Bedrijvencentra en Business Centers verder te vermarkten richting overheden en ontwikkelaars;

Door voor de leden als intermediair te fungeren en zo te zorgen voor voordelige contracten door gezamenlijk in te kopen, verzekeringen af te sluiten etc.

DSC_05

Een kenniscentrum voor Bedrijvencentra en Business Centers te zijn

DSC_02

Door een bestand op te bouwen en te beheren van alle Bedrijvencentra en Business Centers n Nederland met hun kenmerken (aantal, omvang, aantal units, prijsvorming, omloopsnelheid, bezettingsgraad etc.), waarvan de leden gebruik kunnen maken

Door nieuwe ontwikkelingen te traceren en te onderzoeken die van belang kunnen zijn voor het functioneren van Bedrijvencentra en Business Centers (toenemend belang van kleinschaligheid, nieuwe ICT toepassingen, streven naar duurzaamheid, opkomst ZZP-ers etc.);

Door regelmatig bijeenkomsten te organiseren in het veld met een inspirerende spreker of op een uniek locatie waar de nieuwste ontwikkelingen aan bod komen, men met elkaar van gedachten kan wisselen en nieuwe zaken in gang kunnen worden gezet.

Door mogelijkheden te bieden voor een stageplaats voor studenten van het HBO en de Universiteit die nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Facility management, bedrijfshuisvesting, fiscaliteit etc.