Evenement Grootschalige versus Kleinschalige Leegstand enorm succes !

in voormalig Europol gebouw Den Haag

Dinsdag 18 november bezochten ruim 160 deelnemers de themabijeenkomst “Grootschalig vs. Kleinschalige Leegstand” . De NVBEO heeft dit succesvolle evenement in samenwerking met de Gemeente Den Haag georganiseerd.

Met de tot de verbeelding sprekende en met de nodige humor gebrachte presentaties zorgden de heren Henk Harms, Ontwikkeling, Realisatie en Economie DSO Gemeente Den Haag , Paul Delbeek, Rijksvastgoedbedrijf, Adrie Lesuis, Vestia en Casper Montfoort van FMT voor een zeer dynamische themamiddag. In november 2015 zal de NVBEO in samenwerking met de Gemeente Den Haag wederom een themabijeenkomst organiseren.

Den Haag is sterk in beweging. Enerzijds brengt het RVB, de vastgoed poot van het Rijk, grootschalig vrijgekomen overheidsgebouwen op de markt. Aan de andere kant stotencorporaties bedrijfsmatig vastgoed in de wijken af omdat dit niet tot hun primaire kerntaak behoort volgens de nieuwe regelgeving. Beide ontwikkelingen zijn van invloed op de wijkeconomie en de opname capaciteit van beschikbare vierkante meters. De stad zoekt actief naar oplossingen om vraag en aanbod te matchen. Om in de tussenliggende periode kraak en verloedering tegen te gaan worden lege gebouwen vaak tijdelijk beheerd met een anti/kraak oplossing. Een tweede aanpak van leegstand is conceptmatige transformatie of herbestemming. Permanente oplossingen of tijdelijk tot moment van herontwikkeling. Getransformeerde bedrijvencentra / Business Centers kunnen aantrekkelijk zijn voor het economisch klimaat in een stad maar wanneer is die markt verzadigd en wat zijn dan de beste alternatieven. Leegstaand vastgoed is goed voor niemand maar wat is goed bij leegstand?