Ondernemersplein Den Haag

Grote opkomst, groot succes

Event "Take it to the next Level" Ondernemersplein Den Haag 30 september

Woensdag 30 september 2015 was de NVBEO samen met de gemeente Den Haag de organisator van de bijeenkomst ‘Take it to the next level !’ op het Ondernemersplein dat de gemeente Den Haag had georganiseerd.

In de verschillende horecagelegenheden aan het plein werden verschillende bijeenkomsten  gehouden. Zo werd onze bijeenkomst net als in 2013 gehouden in ‘Millers’. Het was weer ouderwets gezellig en druk.  Er hadden zich ruim 170 mensen aangemeld. Zie foto's verderop .....

Onze bijeenkomst was in de goede handen van Frits Huffnagel, oud wethouder van Den Haag. Zoals gebruikelijk bij zo’n bijeenkomst is het eerste de wethouder aan het woord, in dit geval, Karsten Klein, wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens. Hij hield op zijn gebruikelijke onderhoudende manier een gloedvol verhaal  over het belang van startende bedrijven, sprak zelfs over de impact economy en dat daarvoor geschikte, kleinschalige bedrijfshuisvesting nodig is. Creatieve bedrijven bij elkaar in één gebouw leidt tot een goede kruisbestuiving, tot meer onderling begrip en tot uitstraling in de omgeving.

Op dat punt ging onze voorzitter Martin Stijnenbosch verder in. Er is namelijk een duidelijke relatie tussen Economische Ontwikkeling (de EO van de NVBEO) en Bedrijvencentra / Business Centers (de B in de NVBEO).  Daarna was het de beurt aan Frits Huffnagel die als discussieleider achtereenvolgens Edwin Janssen (Nu Projectontwikkeling), Fieke Meindertsma (Conceptors),  Michon van der Salm (Basement project development), Marlies Mulder (de  Zakenpartner) en Farid Azarkan (Directeur transacties (plv),Rijks Vastgoedbedrijf) voor het voetlicht bracht door ze niet alleen vragen te stellen over hun bedrijf en wat ze zoal deden, maar ook inging op de manier waarop zij de toekomst van de vastgoedmarkt in het algemeen en Den Haag in het bijzonder zagen.

Duidelijk kwam naar voren dat we in het vastgoed op “the next level” zitten, namelijk we hebben ruimte genoeg, maar zoeken daarvoor nog een adequate invulling. Edwin Janssen had die gevonden met zijn Waldo woningen die als warme broodjes over de toonbank gingen.
Kern van de discussie was dat we concepten en ideeën moeten ontwikkelen om het aanbod aan panden, die zoals Fard Azarkan van het Rijks Vastgoedbedrijf aangaf in ruime mate voor handen zijn, weer een zinvolle invulling te geven.
Een mooi thema om bij de borrel over verder te praten en uiteraard ons netwerk weer verder te vergroten.

Al met al was het een zeer geslaagde dag, zeker door de tomeloze inzet van ons bestuursleden Julie Ann Tollenaar, Casper de Vos klootwijk en Karim Adarghal ondersteund door ons aller Sandra  de Visser.