NVBEO op bezoek bij Bedrijvencentrum Groenestraat te Nijmegen

Het bedrijvencentrum Groenestraat 294 is gelegen in het voormalige Smit transformatoren gebouw uit 1919. In 2001 is het pand volledige gerenoveerd en is er het bedrijvencentrum Groenestraat in gevestigd in een pand dat van buiten een opvallende gele kleur heeft. Het pand wordt geëxploiteerd door een stichting, wat op zich opvallend is, omdat de meeste bedrijfsverzamelgebouwen in handen van particuliere eigenaren en beleggers zijn.

Nadat we eerst een bestuursvergadering en aansluitend de algemene ledenvergadering hadden gehad, legde Perry Kleinschiphorst van het bedrijvencentrum Groenestraat uit hoe het tot de totstandkoming van het bedrijvencentrum is gekomen. Eén van de redenen was dat er op het terrein van Smit transformatoren gebouwen leeg kwamen te staan, waarvoor een nieuwe functie werd gezocht. Omdat het pand gunstig gelegen en omdat er behoefte in de regio was aan een bedrijfsverzamelgebouw is het pand in 2001 ingrijpend verbouwd zodat het geschikt was om er kleine bedrijven in onder te brengen.

Vol trots vertelde Perry Kleinschiphorst die van af het begin bij het ontwikkelen van het bedrijvencentrum betrokken was, dat het gebouw goed in de markt ligt en een goede bezetting heeft. De heer Jeroen Jansen van de gemeente Nijmegen kon dit alleen maar bevestigen. Dat niet alleen de directeur van het bedrijvencentrum een bevlogen man is maar ook zijn leden bewees Sebastiaan Willemsen, oprichter van Kennis Centrum Klant Communicatie. Zijn bedrijf verzorgt hij vooral de marketing richting klanten. Via zijn methode ging hij ook in op de relatie tussen bedrijfsverzamelgebouwen en (kleine) ondernemers, ZZP-ers. Uit de discussie na afloop bleek dat in zijn verfrissende aanpak ook wel aanknopingspunten zaten die wij zouden kunnen gebruiken.
Kortom, het was weer een geslaagde middag en bij de borrel werd dan ook nog lang nagepraat.

Martin Stijnenbosch
Voorzitter

Presentatie: Sebastiaan Willemsen - Omen Services & Trading B.V.